Is er een verandering in type? Zo ja, wat met hun gezondheid?

 

De laatste 10 jaar is er een grote verandering aan de gang binnen de Maine Coon. Sommige fokkers gaan niet meer verder met fokken vanuit de originele rasstandaard maar creëren een heel nieuw, extreem type. We spreken dan over extreem grote oren, grote pluimen op de oren, extreem grote en zware lichaamsbouw enz.

 

Veel kittenkopers vinden deze types mooi. Ze worden heel vaak getoond op sociale media en daardoor gaan veel mensen er vanuit dat een ‘echte’ Maine Coon er zo moet uitzien. Door de grote vraag naar deze extreme types, zien we steeds meer fokkers en kopers deze katten importeren bij ‘kittenfabrieken’ (vaak in vaak Rusland of andere Oostbloklanden). Helaas zijn er ook veel fokkers uit België en Nederland die hieraan meedoen.

 

Ondanks het feit dat er afspraken zijn ivm Internationale rasstandaarden, zal niet iedereen zich hieraan houden (kopers, fokkers en zelfs keurmeesters). Toch zijn er een aantal consequenties aan verbonden:

 • Het originele type van Maine Coon zal in de toekomst misschien niet meer of niet veel meer voorkomen.
 • De ‘kittenfabrieken’ produceren kittens aan de lopende band. Soms zelf 6 nesten tegelijk en dit gedurende het hele jaar. Er wordt verkocht aan iedereen die geld geeft, soms zelf online of met wereldwijde verzending. Volledige nesten gaan de fok in, zodat lijnen zich razendsnel uitbreiden.
 • Het inteeltpercentage zal snel stijgen in korte tijd. Door dit hoge inteeltpercentage en het gebruik van veel dezelfde lijnen, komt dit de genetische diversiteit binnen het ras zeker niet ten goede. Het ras zal gevoeliger en kwetsbaarder worden voor ziektes en aandoeningen.
 • De verandering van lichaam en schedel gaan zeer snel, de vraag is wat de consequenties op lange termijn zullen zijn. Het lichaam van de kat kan zich van binnen niet zo snel aanpassen als wat er binnen een paar generaties bewerkstelligd wil worden. Nu al zien we dat:
  - katten met diepliggende ogen meer kans hebben op entropion (hierbij zal de ooglidrand van de kat naar binnen krullen en raakt het hoornvlies geïrriteerd of beschadigd),
  - katten met extreem lange snuiten, dat de kaken niet goed meer op elkaar passen,
  - sommige katten door snelle groei een doorgezakt rug krijgen,
  - bij grote en zware katten, PL en HD (Informatie). 
 • In het wild leven zou voor deze nieuwe types niet meer mogelijk zijn. Ze komen van oorsprong uit een erg koud klimaat (bv de grote oren zullen eerder bevriezen dan functioneel zijn).

Wanneer we kijken naar hondenrassen en de Perzische kat en naar hoe deze in de laatste 100-120 jaar veranderd zijn, zien we dat de extreme verandering/transformatie in het uiterlijk onlosmakelijk verbonden is met gezondheidsproblemen.

 

Bron : https://www.catterymacadamia.com/post/extreem-getypeerde-maine-coons